top of page

Resources

COVID-19: Somali Language/ Af-Soomaali

Somali | Macluumaad Af-Soomaali ah

 

County of San Diego Resources | Khayraadka Degmada San Diego

Guidance | Hanuunin

CDPH Resources | Khayraadka Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee California

CDC Resources | Khayraadka Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada

Other Resources | Khayraadyo Kale

bottom of page